Näytetään tekstit, joissa on tunniste tulkintaopas. Näytä kaikki tekstit
Näytetään tekstit, joissa on tunniste tulkintaopas. Näytä kaikki tekstit

19.12.2010

Aspektit

Astrologian harrastaja ymmärtää, että taivaankappaleiden, tähtimerkkien, akseleiden ja huoneiden ohella aspektit ovat tärkeä osa tähtikarttaa ja sen astrologista tulkintaa. Aspekteista saatetaan käyttää myös nimityksiä kulma, kontakti tai suhde, sillä kyse todellakin on tähtikartan eri tekijöiden välisistä suhteista.

Tässä vähän aspekteihin littyvää perustietoutta:
 • Kaikki kartan tekijät ovat jossakin aspektissa toisiinsa.
 • Yleensä käytämme seitsemää pääaspektia, joilla on kaikilla omat erityispiirteensä.
 • Pääaspektit ovat yhtymä (0°), semisekstiili (30°), sekstiili (60°), neliö (90°), kolmio (120°), kvinkunssi (150°) ja oppositio (180°).
 • Yleissääntönä voisi sanoa, että asteluvultaan lähellä toisiaan olevat tekijät muodostavat aspektin keskenään.
 • Eri aspekteilla on erilaisia orbeja.
 • Orbi on se aspektin asteen yli menevä asteluku, jonka sisällä aspekti vielä katsotaan toimivaksi. Esim. neliö on 90° ja neliön orbi n. 8°.
 • Mitä pienempi orbi, sitä tarkempi ja tärkeämpi aspekti!
 • Hitaiden planeettojen (= Pluto, Neptunus, Uranus, Saturnus, Jupiter) tekemät aspektit nopeille tekijöille (= akselit ja Aurinko, Kuu, Merkurius, Venus ja Mars) ovat yleensä tärkeimmät aspektit kartalla.
 • Tärkeämpää kuin planeettojen välinen kulma, on planeettojen laadullinen yhteensopivuus.
 • Valmius aspektit = lievä, passiivinen, mahdollisuus (sekstiilit ja kolmiot)
 • Haasteelliset aspektit = intensiivinen, aktiivinen, pakottava (neliöt, oppositiot ja kvinkunssit)

Aspektien tulkitseminen on synteesin teon taidetta!

15.12.2010

Akselit

Planeettojen sijainnin ohella syntymäkartan akselit ovat keskeisessä asemassa kartan tulkinnan muodostamisessa. Karttaympyrän vaakasuoraan halkaisevaa akselia kutsutaan yleisesti nousumerkiksi (askendentti) ja pystysuora akseli osoittaa keskitaivaan (MC) paikkaa.

Nousumerkkiä (askendentti = Asc) vastapäätä on aina laskeva merkki (deskendentti = DC) ja keskitaivasta (MC) vastapäätä on maan keskipiste eli keskiyön piste (IC).Tässä alla pieni yhteenveto siitä, mitä akselit syntymäkartalla kuvaavat: 

ASC: ensivaikutelma jonka annan, miten suhtaudun maailmaan, miten aloitan uusia asioita…

DC: mitä heijastan itsestäni muihin, mitä odotan ihmissuhteilta, millaisia ihmisiä vedän puoleeni…

MC: miten tavoittelen päämääriäni, millaisesta työstä nautin, millainen on julkisuuskuvani…

IC: mitä kaipaan kodiltani ja yksityiselämältäni, millaisia ovat juureni ja perinteeni…

13.12.2010

Planeettojen avainsanoja

Astrologiset planeettasymbolit edustavat syntymäkartallamme tiettyjä persoonallisuuden puolia. Se missä tähtimerkissä mikäkin taivaankappale syntymähetkellämme on, kuvaa tapaa jolla tätä planeetan edustamaa puolta tai kykyä käytämme ja ilmaisemme.

Aurinko, Kuu, Merkurius, Venus ja Mars ovat ns. persoonallisia planeettoja, jotka kuvaavat luonnettamme hyvin henkilökohtaisella, arkipäivässä näkyvällä tavalla.

Jupiter ja Saturnus ovat sosiaalisia tai yhteiskunnallisia planeettoja, jotka ovat kaikilla saman ikäisillä ihmisillä samassa merkissä.

Uranus, Neptunus ja Pluto ovat ns. kollektiivisia planeettoja, ja niiden hitaan etenemisen vuoksi ne ovat samassa merkissä useita vuosia kerrallaan. Nämä planeetat ovat siis aina samassa merkissä tietyllä sukupolvella. Tämän vuoksi niiden merkkisijainti ei niinkään kerro yksilön henkilökohtaisista piirteistä, vaan koko sukupolvesta kollektiivisesti.

Sosiaalisten ja kollektiivisten planeettojen huonesijainnit ja niiden persoonallisille (nopeille) planeetoille tekemät aspektit ovat hitaiden planeettojen merkkisijaintia tärkeämmät tekijät kartalla!


Aurinko
elämänvoima, vitaliteetti, tietoisuus, tahto, tietoiset päämäärät, isäkuva, Luoja- tai Isä - arkkityyppi, luovuus, motivaatio, maskuliininen ja toiminnallinen puoli meissä, ego, itseluottamus, itsetietoisuus, karisma

Kuu
tunteet, tunneilmaisu, reaktiot, tavat, tottumukset, vaistot, alitajunta, ravitsemus, kehokontakti, Suuri Äiti- ja Sisäinen Lapsi – arkkityypit, tarpeet, turvallisuuden kokeminen

Merkurius
mieli, ajatukset, kommunikaatio, viestintä, vuorovaikutus, sanallinen ilmaisu, kädentaidot, kyky oppia ja opettaa, ”Sisäinen Kommunikaattori”

Venus
rakkauskäsitykset, arvomaailma, viehättävyys, vetovoima, estetiikka, kauneus, sosiaalisuus, harmonia, ”Sisäinen Nainen”

Mars
energiankäyttö, aktiivisuus, toiminta, biologiset ja fyysiset voimat, aggressiivisuus, aloitteellisuus, mieskuva, ”Sisäinen Mies”, seksuaalisuus, kyky puolustaa itseä, Soturin arkkityyppi

Jupiter
kasvu, laajentuminen, menestys, runsaus, rikkaus, elämänkatsomus, filosofiat, uskonnot, ”Sisäinen Guru”, Opettajan tai Etsijän arkkityyppi

Saturnus
rajat ja rakenteet, velvollisuus, vastuu, kiteyttäminen, karsiminen, pelko, puute, ”Akilleen kantapää”, arkkityyppinen Veronkantaja tai Kurinpitäjä

Uranus
äkillisyys, yllätyksellisyys, arvaamattomuus, kapinallisuus, vallankumouksellisuus, vapauttaminen, kaaos, arkkityyppinen Vapaustaistelija, ”Sisäinen Pelle Peloton”

Neptunus
unelmat, universaali rakkaus, henkisyys, Kristus -arkkityyppi, ykseys, sulautuminen, irrationaalisuus, pakeneminen, petokset, uhrautuminen, ”Sisäinen Taivaanrannanmaalari”

Pluto
valta, voima, ”ydinenergia”, psyyken kellari, transformaatio, muutosprosessi, luopuminen, nahanluonti, kriisit, arkkityyppinen Tuhoaja

10.12.2010

Laadut

Eläinradan merkit jaetaan elementtien lisäksi kolmeen erilaiseen laatuun. Astrologiset laadut kuvaavat kolmea erilaista toimintatapaa, jotka syntymäkartalla korostuessaan sävyttävät voimakkaasti henkilön käyttäytymistä ja tapaa toimia sekä käyttää energiaa.JOHTAVA eli ALOITTEELLINEN

Oinas – Rapu – Vaaka – Kauris
toiminnallisuus
aktiivisuus
yritteliäisyys
kunnianhimoisuus
halu vaikuttaa
pioneerimäisyys
aloitteellisuus

KIINTEÄ eli SÄILYTTÄVÄ

Härkä – Leijona – Skorpioni – Vesimies
määrätietoisuus, sitkeys
järkähtämättömyys
pysyvyys
kestävyys
voimakastahtoisuus
hellittämättömyys
varmuus, lujuus


MUUTTUVA eli JOUSTAVA

Kaksoset – Neitsyt – Jousimies – Kalat
sopeutuvaisuus
vaihtelevuus
monimuotoisuus, monipuolisuus
sosiaalisuus
välittävyys
muutoshakuisuus
joustavuus
Tämän artikkelin kuvat: http://newswatch.nationalgeographic.com/

9.12.2010

Elementit

Tähtimerkit jaetaan neljään eri elementtiin, jotka ovat tuli, maa, ilma ja vesi. Elementtien tuntemus on tärkeä osa astrologista tulkintaa. Syntymäkartalla esiintyviä elementtejä tutkimalla voidaan tehdä jo merkittäviä johtopäätöksiä ihmisen toimintatavoista ja suhtautumisesta elämään. Erityisesti kannattaa kiinnittää huomiota siihen, jos jokin elementti on hyvin korostunut kartalla, tai jos jossakin elementissä ei ole lainkaan planeettoja!


TULI

Oinas – Leijona – Jousimies (intuitio)
 • intuitiivisuus, impulsiivisuus
 • energisyys, spontaanisuus, aktiivisuus
 • motivoituneisuus
 • luomisvoima, toiminnallisuus
 • elämyksellisyys, kokemuksellisuus
 • vakaumuksellisuus, tinkimättömyys

MAA

Härkä – Neitsyt – Kauris (aistit)
 • konkreettisuus, käytännöllisyys
 • materiaalisuus
 • aistillisuus, kehollisuus
 • tuottavuus, tavoitteellisuus
 • organisointi, järjestelmällisyys
 • realistisuus

ILMA

Kaksoset – Vaaka – Vesimies (ajattelu)
 • rationaalisuus, mentaalisuus
 • ajattelukyky, tulkinnallisuus
 • informatiivisuus
 • sosiaalisuus
 • havainnollisuus, kiinnostuneisuus
 • sopeutuvaisuus

VESI

Rapu – Skorpioni – Kalat (tunne)
 • intuitiivisuus
 • herkkyys, alttius vaikutteille
 • elämyksellisyys
 • emootiokeskeisyys, tunteellisuus
 • vaikutelmallisuus, alitajuisuus
 • syvällisyys, sisäänpäinkääntyneisyys


Tämän artikkelin kuva: Four Elements: Fire, Air, Earth, and Water © L. Clarke/Corbis

8.12.2010

Huoneet ja huoneiden avainsanoja

Tässä lisää apusanoja astrologian opiskeluun ja omien tulkintojen tekemiseen. Planeetan merkkisijainti kertoo siis siitä, miten jotain puolta itsessämme ilmaisemme (ja tietysti paljon muutakin) ja huoneet antavat viitteitä siitä, millä elämän alueella. Erityisesti huone, jossa on paljon planeettoja, on tärkeä. Se on todennäköisesti juuri se elämänalue, jossa henkilö viettää eniten aikaa tai jossa hän on "kotonaan", tämän huoneen merkitys elämässä on siis tavalla tai toisella korostunut.

Useimpien syntymäkartalla on myös huone tai huoneita, joissa ei ole mitään planeettoja. Yksi yleisimmistä asiakkaiden esittämistä kysymyksistä onkin, että eikö sen huoneen teemat ole läsnä elämässä, joka on tyhjillään omalla kartalla? Kyllä kaikkien huoneiden teemat ovat läsnä meidän kaikkien elämässä, enemmän tai vähemmän. Jokaisessa huoneessa on kuitenkin aina yksi tai useampia tähtimerkkejä, ja transiitit, progressiot yms. aktivoivat huoneiden edustamia teemoja eri elämänvaiheissa.

Jos syntymäkartan jokin huone on tyhjä, voisi ajatella, että siihen ei sisälly sellaista painetta, haastetta, intensiteettiä tai korostunutta merkitystä, niin kuin sellaisissa huoneissa, joissa on planeettoja. Tyhjä huone on siis ihan "hyvä" asia, eikä merkki mistään puutoksesta jollakin elämänalueella.

1. huone - Oinas - Mars
minä itse, keho, voima, persoona, identiteetti, aloittaminen, ulkonäkö, pinta, punttisalit, urheilukeskukset

2. huone - Härkä - Venus
arvomaailma, resurssit, keho, maatilat, materia, omaisuus, omanarvontunto, aineellinen turvallisuus, raha, suhde maahan

3. huone- Kaksoset - Merkurius
välitön ympäristö, sukulaiset, sisarukset, kirjallisuus, kommunikaatio, tarkkaileminen, lyhyet matkat, tulkitseminen, kielellinen ilmaisu, mielen kyvyt, journalismi, sanomalehdet, ajankohtaiset asiat

4. huone- Rapu - Kuu
identiteetin perusta, turvallisuus, koti, perhe, juuret, yksityisyys, lapsuus, perinteet, asunto, psykologinen pohja

5. huone- Leijona - Aurinko
lapset, luovuus, ilmaisu, romantiikka, leikki, peli, seikkailu, rakkaus, kilpailu, viihde, taide, teatteri

6. huone- Neitsyt - Merkurius
rutiinit, työ, terveys, velvollisuudet, lemmikkieläimet, ansiot, arki, tekniikka, alemmuuden kokemus, tarkkaileminen, ATK, toimistot, terveyskeskukset, palvelu

7. huone- Vaaka - Venus
ihmissuhteet, avioliitto, esiintyminen, julkisuus, liikekumppanuus, oikeus, yleisö, sosiaaliset pelisäännöt, juridiset sopimukset

8. huone- Skorpioni - Pluto
transformaatio, psykologia, valta, perintö, seksuaalisuus, liike-elämä, julkinen talous, tutkimus, verotus, vakuutus, yhteiset resurssit, kuolema

9. huone- Jousimies - Jupiter
ulkomaat, yliopisto, filosofiat, salaiset unelmat, kaukomatkailu, vieraat kulttuurit, yhteiskunnalliset laitokset, kirkko, kasvatus, kulttuurin instituutiot

10. huone- Kauris - Saturnus
ura, ammatti, julkisuus, sosiaalinen asema, maine, yksityisyrittäminen, työnantaja, tunnustus, äiti (tai isä), tavoitteet, hallinto, byrokratia, julkiset virat, saavutukset, valtakoneistot, kunnianhimo, egon vahvistuminen, vanhemmat, auktoriteetit

11. huone - Vesimies - Uranus
ystävät, ryhmät, yhdistykset, tulevaisuus, uudistuksellinen politiikka, idealismi, ihanteet, nuoriso, edistys, toiveet ja mahdollisuudet

12. huone - Kalat - Neptunus
kollektiivinen alitajunta, sairaalat, vankilat, alitajuiset ja psyykkiset asiat, menneet elämät, syrjäytyminen, luostarit, karma, vetäytyminen, suojamekanismit, kriisit, retriitit, mielikuvitusmaailma, fantasia

7.12.2010

Eläinradan avainsanoja

Tässä muutamia apusanoja astrologian opiskeluun. Mitä paremmin jokaisen tähtimerkin symboliikka on hallussa, sitä helpompaa astrologian ymmärtäminen ja omien tulkintojen tekeminen on. Mieti merkkien luonnetta ja keksi itse lisää.


Oinas
impulsiivisuus, nopeus, aloitteellisuus, aktiivisuus, energisyys, kilpailunhaluisuus, seikkailu, kiire, spontaanius, edelläkäyminen, kärsimättömyys, suorasukaisuus, rohkeus, itsenäisyys, välittömyys, innostuneisuus, omatoimisuus, tehokkuus, yrittäminen, kärsimättömyys, suoruus, yksinkertaisuus, mutkattomuus

Härkä
päättäväisyys, maanläheisyys, sinnikkyys, kiinteys, tuottavuus, luotettavuus, vakaus, vauraus, nautinto, aistillisuus, varmuus, omistavuus, aitous, hedonismi, mukavuudenhalu, itsepäisyys, pysyvyys, omanarvontunto, hitaus, lempeys, kestävyys, uskollisuus, kiinnittyneisyys, perinteisyys

Kaksonen
kommunikointi, monipuolisuus, voiman hajottaminen, siirtäminen, älyllisyys, liikkuvuus, vaihtelevuus, ajankohtaisuus, vilkkaus, puheliaisuus, kepeys, pinnallisuus, levottomuus, liikkuvuus, sosiaalisuus, uteliaisuus, kiinnostuneisuus monista asioista yhtäaikaa, ilmavuus

Rapu
kotikeskeisyys, riippuvuus, ruokkiminen, tunteellisuus, herkkyys, suojelevaisuus, turvallisuus, menneisyys, sitoutuneisuus, huolehtivaisuus, henkilökohtaisuus, perinteisyys, vaistonvaraisuus, nostalgisuus, kiinnipitävyys, emotionaalisuus

Leijona
sydämellisyys, luovuus, leikkimielisyys, lämpöisyys, aurinkoisuus, arvokkuus, ylpeys, kuninkaallisuus, ylellisyys, ystävällisyys, huomiohakuisuus, esiintyminen, edustaminen, ilmaisu, sosiaalisuus, rohkeus, tahdonvoima, voimakkuus, hallitsevuus

Neitsyt
erikoistuminen, yksityiskohdat, tarkkuus, palvelu, parantaminen, koruttomuus, luonnollisuus, laatu, puhtaus, siisteys, rutiinit, ekonomisuus, tutkiminen, terveydenhoito, kätevyys, pragmatismi, käytännöllisyys, analyyttisyys, erotteleminen, pedanttisuus, erinomaisuus, vaatimattomuus

Vaaka
tasapaino, diplomatia, sosiaalisuus, ihmissuhteet, miellyttäminen, esteettisyys, harmonia, kauneudentaju, romantiikka, yhteistyö, sopeutuminen, sosiaalisuus, tyylikkyys, seurallisuus, toisten huomioonottaminen, tasapainotteleminen, päättämättömyys, oikeudenmukaisuus, tasapuolisuus

Skorpioni
mystiikka, valtakuviot, intohimoisuus, luopuminen, yksityisyyden tarve, intensiivisyys, intimiteettisuoja, mustavalkoisuus, ehdottomuus, kiihkeys, hallinta, piiloutuminen, äärimmäisyys, vallankäyttö, reviiritietoisuus, kontrolloiminen, rehellisyys, syvyys, perusteellisuus

Jousimies
laajentuminen, vapaus, oma totuus, tieto, päämäärät, tähtääminen, matkustelu, suurpiirteisyys, voiman keskittäminen, optimismi, anteliaisuus, luonnollisuus, julistaminen, paatoksellisuus, sitoutumattomuus, sosiaalisuus, rentous, fanaattisuus, innostuneisuus, huumorintajuisuus, joviaalius

Kauris
kunnianhimoisuus, sitkeys, päämäärätietoisuus, rakenteet, vakavuus, sarkasmi, kurinalaisuus, kontrolli, rajat, pelkistetty, askeettisuus, urasuuntautuneisuus, käytännöllisyys, säästäväisyys, harkitsevaisuus, laskelmointi, asiallisuus, pessimistisyys, realistisuus, karsiminen, yksinkertaistaminen, minimalismi

Vesimies
itsenäisyys, riippumattomuus, vapaudenhaluisuus, ainutlaatuisuus, suvaitsevaisuus, kaukokatseisuus, tasa-arvo, humaanisuus, eettisyys, erilaisuus, vastuullisuus, yhteistyö, kahlitsemattomuus, älyllisyys, innovatiivisuus, ennakkoluulottomuus, uteliaisuus, teknisyys, tulevaisuus, edellä käyminen, verkostoituminen, oivaltaminen, ajatteleminen, yllättävyys

Kalat
empatia, intuitio, luovuus, unelmat, henkisyys, mielikuvitus, herkkyys, ykseys, virran mukana meneminen, mukautuvaisuus, universaalius, joustavuus, myötäeläminen, eläytyminen, poissaolevuus, illuusiot, vesi, taianomaisuus, fantasia, soljuvuus, tunnelmallisuus, pakeneminen, vetäytyminen

6.12.2010

Astrologinen tulkinta pähkinänkuoressa

Kannustan kaikkia astrologiasta kiinnostuneita sen itsenäiseen opiskeluun. Vain sinä itse voit loppujen lopuksi tietää, mitä mikäkin astrologinen tekijä kartallasi tarkoittaa juuri sinun elämässäsi.

Kuten usein on sanottu, astrologia on kieli. Sen peruskielioppi on varsin yksinkertainen, ja kun sen osaa, tarvitsee vain saada sanasto mahdollisimman hyvin haltuun. Sanastolla tarkoitan eläinradan merkkien, huoneiden ja taivaankappaleiden symboliikan mahdollisimman syvällistä tuntemusta. Ja kun sanasto on hallussa, astrologian puhuminen on helppoa.

Astrologinen tulkinta pähkinänkuoressa:

Taivaankappale = persoonallisuuden osa, ”MITÄ”

Esim. Kuu: tunteet, reaktiot, tunneilmaisu, tapa kokea läheisyyttä ja turvallisuutta, sekä tapa huolehtia ja hoivata

Tähtimerkki = tapa ilmaista energiaa, ”MITEN”

Esim. Leijona: luovasti, näyttävästi, mahtipontisesti, karismaattisesti, sydämellisesti, aurinkoisesti, lämpimästi

Huone = elämänalue, ”MISSÄ”

Esim. 4. h: kotona, perheen kesken, yksityisesti, henkilökohtaisessa elämässä

Aspekti = eri puolien välinen suhde tai yhteistyö

Esim. Kuu ja Mars: miten tunteet toimivat suhteessa toimintaan ja päin vastoin, onko niiden välinen suhde luonteva ja helppo (valmiusaspekti), vai vaatiiko niiden yhteistyö paljon työstämistä ja harjoittelua (haasteellinen aspekti).


Esimerkkitulkinta
"Kuu Leijonassa 4. huoneessa kolmiossa (= valmiusaspekti) Marsiin", voidaan kääntää suomeksi näin: "Ilmaisen tunteitani näyttävästi kotona ja perheen kesken, ja minun on helppo tarttua tuumasta toimeen, eli toteutan tehokkaasti käytännössä ne asiat, jotka tuntuvat tärkeiltä."

4.12.2010

Kuunvaiheet ja progressiivinen Kuu

Progressiivinen Kuu, kuunvaiheet ja progressiiviset kuunvaiheet ovat nyt olleet kovasti esillä Astro-TV:n myötä. Nämä termit tuntuvat kuitenkin aiheuttavan monelle päänvaivaa. Erityisesti kuunvaiheisiin liittyvät käsitteet tuntuvat monimutkaisilta ja menevät helposti sekaisin. Olen saanut useita kysymyksiä aiheesta, sekä toiveita selventää näitä käsitteitä.


Syntymäkartan Kuu eli kuumerkki (pysyvä)
Jokaisen syntymäkartalla Kuu on jossakin eläinradan merkissä, joka voi olla ihan mikä tahansa tähtimerkki riippumatta siitä, mikä ”horoskooppina” eli aurinkomerkkinä on. Esimerkiksi 15.10.1953 syntyneellä henkilöllä aurinkomerkki on Vaaka, mutta Kuu on Kauriissa. Kuumerkkinä on siis Kauris. Tämä on ja pysyy tämän henkilön omana henkilökohtaisena kuumerkkinä koko elämän ajan. Kuumerkki kertoo mm. henkilön tavasta ilmaista tunteita, reagoida, kokea turvallisuutta ja läheisyyttä, ravita ja hoivata itseään ja muita.

Progressiivinen Kuu (muuttuu 2,5 vuoden välein)
Progressio on astrologinen tekniikka, jolla syntymäkartan tekijöitä edistetään vuodessa yhden päivä verran. Koska Kuu viipyy 2,5 vrk yhdessä eläinradan merkissä, progressiivista tekniikkaa käyttäen Kuulta menee 2,5 vuotta yhden merkin läpikäymiseen. Näin ollen olemme noin 30-vuotiaina kokeneet progressiivisen Kuun kaikki merkkisijainnit. Esimerkiksi tällä 15.10.1953 syntyneellä esimerkkihenkilöllämme, jonka syntymäkartan Kuu on Kauriissa, progressiivinen Kuu olisi tällä hetkellä Vesimiehessä. Progressiivinen Kuu vaihtaa siis merkkiä aina 2,5 vuoden välein.

Kuunvaihe syntymäkartalla (pysyvä)
Kuunvaihe on sama kuin Auringon ja Kuun välinen suhde syntymäkartalla. Jos Aurinko ja Kuu ovat samassa merkissä (ja Kuu on Auringon edellä), kyseessä on uusikuu. Jos Aurinko ja Kuu ovat vastamerkeissä, kyseessä on täysikuu jne. Eli kun lapsi syntyy täydenkuun aikaan, hänen kuunvaiheensa on täysikuu. Yksinkertaista, eikö totta?

Samoin kuin syntymäkartan kuumerkki, myös syntymäkartan kuunvaihe on pysyvä. Se ei vaihdu eikä muutu. Esimerkkihenkilömme syntymäkartan Kuu on Kauriissa, mutta Aurinko on Vaa’assa. Koska Vaaka on eläinradan merkkijärjestyksessä kolme merkkiä ennen Kaurista (Vaaka, Skorpioni, Jousimies, Kauris…) ja jokainen merkki on 30 astetta, on Kuu siis 90 astetta edellä Aurinkoa. Syntymäkartan kuunvaiheena on siis ensimmäinen neljännes eli Rapu-kuunvaihe.

Kuunvaiheita voidaan jakaa erilaisilla järjestelmillä eri luokkiin. Karkea jako on 4 eri vaihetta, eli uusikuu, kasvava puolikuu, täysikuu ja vähenevä puolikuu. Yleisesti käytetty jaottelu on 8 kuunvaihetta, jossa vaiheet ovat uusikuu, kasvava sirppi, kasvava puolikuu, kasvukuu tai hullukuu, täysikuu, siemenkuu, vähenevä puolikuu ja vanhakuu. Kaikkein selkein ja helpoimmin tulkittava keino on jakaa kuunvaiheet aurinkomerkkien mukaan 12:een vaiheeseen, jolloin uusikuu vastaa Oinaan merkkiä, kasvava puolikuu Ravun merkkiä, täysikuu Vaa’an merkkiä ja vähenevä puolikuu Kauriin merkkiä.

Kuumerkillä ei ole siis mitään tekemistä kuunvaiheen kanssa. Kuunvaihe on Kuun ja Auringon välinen suhde, joten kuunvaihe määräytyy sen mukaan, millainen suhde Kuumerkillä ja Aurinkomerkillä on toisiinsa.

Progressiivinen kuunvaihe (muuttuu vuosien myötä)
Kuten progressiivinen Kuukin, myös progressiivinen eli edistetty kuunvaihe muuttuu koko ajan elämän myötä. Koska edistetty Aurinko liikkuu kartalla vain noin asteen vuodessa, ja edistetty Kuu noin 13 astetta vuodessa, Kuun ja Auringon suhde muuttuu progressiivisella kartalla. 15.10.1953 syntyneellä esimerkkihenkilöllämme syntymäkartan Kuu oli Kauriissa (pysyvä), ja progressiivinen Kuu tällä hetkellä Vesimiehessä. Syntymäkartan kuunvaihe (pysyvä) on kasvava puolikuu eli Rapu-kuunvaihe, mutta tällä hetkellä progressiivinen kuunvaihe on kasvava sirppikuu, koska progressiivinen uusikuu eli Oinas-kuunvaihe hänellä oli syksyllä 2005.

Vielä asiaa selkeyttääkseni lisään tähän yksinkertaisemman ja tiivistetyn vastaukseni minulle aiheesta esitettyihin kysymyksiin.

kysymys

Mm. kuunvaiheiden ja progressiivisen kuun käsittely on mielenkiintoista. Minulle jäi kuitenkin epäselväksi, miten syntymäkartalta näkyy kuun vaihe. Onko niin, että jos kuu on esim. Ravussa, on kysymyksessä ensimmäinen neljännes Auringon ja Kuun suhteessa eli Kuu on edistynyt Auringosta (uudesta Kuusta, jolloin Aurinko ja Kuu yhtyvät ja kuuta ei näy) 90 astetta. Eli voidaanko syntymäkartalta nähdä Kuun vaihe siitä, missä merkissä se on?

vastaus

Kuunvaihetta ei voi nähdä Kuun merkkisijainnista, koska kuunvaihe on Auringon ja Kuun välinen suhde. Se siis näkyy siitä kuinka monen asteen päässä nämä kaksi tekijää ovat toisistaan ja kumpi niistä on edellä ja kumpi takana. Jos esimerkiksi heinäkuun alussa Kuu on Ravussa, on kyseessä uusikuu, eli Oinas-vaihe, eikä suinkaan Rapu-vaihe, koska silloin myös Aurinko on Ravussa.

kysymys

Yhä vaan takkuaa nuo Kuujutut. Johanna puhui (Astro-TV:ssä) Progressiivisesta kuusta. No asiat tuntuivat selviltä, sitten Johanna sanoi soittajalle "Sinulla on Kuu Ravussa ja kuunvaihe Jouskarissa."
Miten syntymäkartalla voi olla kuunvaihe, siis Kuun asento Aurinkoon (täysikuu, sirppi jne), eri kuin se missä merkissä Kuu on ollut syntymähetkellä?

vastaus

Kuunvaihe on siis Kuun ja Auringon välinen suhde. Koska Aurinko vaihtaa merkkiä kuukauden välein ja Kuu 2,5 vuorokauden välein, ei Kuun merkkisijainnilla ole mitään tekemistä kuunvaiheen kanssa. Esimerkiksi kesäkuussa, kun Aurinko on Kaksosissa ja Kuu saapuu Kaksosiin, on uusikuu, eli kuunvaiheena Oinas-vaihe. Joulukuussa kun Aurinko on Jousimiehessä, ja jossain vaiheessa joulukuuta kun Kuu on Kaksosissa, onkin täysikuu, Aurinko ja Kuu ovat vastapäätä toisiaan, ja kuunvaiheena on Vaaka-vaihe. Molemmissa tapauksissa kuumerkkinä on Kaksoset, mutta kuunvaihe on eri.

*

Jos sinulla on mielessäsi jokin muu astrologiaan liittyvä kysymys, josta haluaisit lisää tietoa, niin lähetä se osoitteeseen astrologiapalvelut@gmail.com yhteys@kirsihallaseppala.fi ja ehkäpä jostakin joulukalenterin luukusta paljastuu vastaus juuri sinun kysymykseesi.

Ennen kysymyksen lähettämistä, muista tutustua kysymys- ja vastauspalstalla jo käsiteltyihin aiheisiin. Vastauspalstan löydät täältä: Kysymyksiä astrologiasta -palsta

Artikkelin kuva: Digital Illustration of the Phases of the Moon © William Radcliffe/Science Faction/Corbis