20.12.2017

Ajankuvajoulukalenteri: LUUKKU 20

AJANKUVA - keskiviikko 20.12.2017
"There are two extremes to avoid: being completely absorbed in your pain and being distracted by so many things that you stay far away from the wound you want to heal." Henri J.M. Nouwen
No nyt tuntuu! Päivän energiat ovat syvät ja jossain mielessä ehkä raskaatkin - riippuu jokaisen henkilökohtaisista kuvioista, miten nämä kollektiiviset tunnelmat manifestoituvat omalla kohdalla - mutta tavalla tai toisella tässä päivässä on paljon sisältöä herkälle sielulle. KUU on koko päivän Kauriin merkissä, mikä tuo tunneilmapiiriin käytännönläheisyyttä, kurinalaisuutta ja napakkaa otetta. KUUN tämän vuorokauden aikana tekemät kulmat ovat särmikkäitä ja intensiivisiä, kun se ensin ylittää  transformatiivisen PLUTON ja on myöhemmin haastavassa neliössä uhmakkaaseen URANUKSEEN. Nämä edustavat vain muutaman tunnin mittaisia ailahduksia, mutta VENUKSEN neliökulma KHIRONIIN tuntuu peräti muutaman päivän ajan. VENUS ja KHIRON koskettavat haavoittunutta puolta itsessämme, jokin epävarmuutta ja alemmuutta aiheuttava asia tai tilanne saattaa nyt aktivoitua ja kaivata lempeää huomiota ja hyväksymistä. Todennäköisimmin kyse on jostakin omaan kelpaamiseen ja rakastettavuuden kokemukseen liittyväästä asiasta. Se voi tulla hyvinkin hienovaraisesti torjutuksi tulemisen tunteena tai olona ettei ole niin hyvä kuin pitäisi. Klassisesti ajateltuna tässä aktivoituu Haavoittuneen Naisen arkkityyppi, mutta samalla myös  päivän terapeuttiset ja eheyttävät ulottuvuudet ovat omaa luokkaansa.
Koko päivän tärkein ja vielä pitkään tästä eteenpäin voimassa oleva tekijä on SATURNUKSEN siirtyminen Kauriiseen. Tämä on aistittavissa ajan kollektiivisissa energioissa merkittävänä  ilmapiirin ja ajankohtaisten teemojen muutoksena. SATURNUS liittyy rajoihin, sääntöihin, rakenteisiin ja kaikkeen siihen, mikä edustaa lujuutta ja konkretiaa elämässä. Voisi kuvitella, että nyt kun jotain päättää, sillä on tavanomaista paremmat mahdollisuudet myös toteutua. Elämänmuutokset ovat tällaisena aikana kestävämpää mallia, kunhan ei mennä liiallisen kurinalaisuuden ja ankaruuden puolelle, mikä voi olla tämän kuvion kääntöpuoli. Lempeydellä ja sallivalla otteella toteutetut elämän uudet rakenteet palvelevat hyvinvointia ja luovat kestävän perustan onnelliselle elämälle. ©kirsihallaseppala
"Päivän energia" on pieni astrologinen tulkinta ajan kollektiivisista energioista. Se miten päivän laatu, teemat ja tunnelmat sinun elämässäsi näyttäytyvät riippuu aina siitä kuka olet ja millaisia henkilökohtaisia prosesseja elämässäsi on juuri nyt meneillään.