29.6.2017

Onko horoskooppien luotettavuudesta tieteellistä näyttöä?

kysymys

Monet pitävät astrologiaa pelkkänä huuhaana. Kuinka paljon on tieteellistä näyttöä horoskooppien luotettavuudesta? Mikä on sen tilanne nykypäivänä – pidetäänkö sitä tieteenalana, vai onko kysymys enemmänkin siitä uskooko siihen vai ei?

vastaus

Astrologiasta on tehty joitakin tieteellisiä tutkimuksia, mutta niiden tulokset ovat herättäneet monia ristiriitaisia tulkintoja. Mielestäni on virheellinen lähtökohta yrittää tutkia astrologiaa luonnontieteellisestä viitekehyksestä käsin, sillä astrologia on luonteeltaan paljon lähempänä humanistisia tieteenaloja, kuten kielitiedettä, psykologiaa ja filosofiaa.

Astrologian asema vaihtelee eri maissa. Esimerkiksi Espanjassa, Amerikassa (Kepler College) ja Englannissa astrologiaa voi opiskella yliopistotasolla. Ja onpa siitä tehty väitöskirjakin Sourbonnen yliopistossa.

Astrologia ei ole tieteenala, mutta se ei vielä kerro mitään astrologian luotettavuudesta järjestelmänä. Astrologia ei ole myöskään uskonto (vaikka jotkut voivat siihen niin suhtautuakin) eikä siis siinä mielessä uskonasia. Ennemminkin astrologia on kieli. Musiikilla, lingvistiikalla ja semiotiikalla on periaatteiltaan astrologiaa muistuttava pohja. Toivottavasti astrologian asianmukainen, objektiivinen ja puolueeton tutkimus lisääntyy tulevaisuudessa, ja astrologian luonnetta aletaan ymmärtää aiempaa paremmin.

Alkuperäinen teksti on julkaistu vuonna 2009 blogissani Astrologia ja arkkityypit.