28.6.2017

Astrologian kehityssuunta?

kysymys

Mihin suuntaan astrologia on kehittymässä?

vastaus

Astrologian suosio näyttää taas olevan kasvussa, eikä se enää ole samalla lailla tabu kuin pari vuosikymmentä sitten. Kuitenkaan ei ole olemassa mitään tiettyä kaikkien astrologien ja harrastajien yhteisesti tunnustamaa astrologista suuntausta, joten on selvää, ettei se voi kehittyäkään vain yhteen tiettyyn suuntaan.

Itse näkisin mielelläni kehityksen, jossa astrologian ja tieteen välille muodostuisi mielekäs ja rakentava dialogi, jossa molemmat voisivat saada toisiltaan. Harmittelen sitä, miten monille erityisesti luonnontieteellistä näkökulmaa edustaville ihmisille tuntuu olevan vaikea suhtautua astrologiaan objektiivisesti mielenkiintoisena ilmiönä – kulttuurihistoriallisestikin arvokkaana mytologian, psykologian, kielitieteen ja symbolisen taiteen sisarena – ilman voimakasta tunnepitoista ja yleensä väärien ennakkoluulojen sävyttämää mitätöivää asennetta.

Toinen tärkeä kehityssuunta on se, että ihmiset alkavat vähitellen ymmärtää laajemmin, että astrologia ei ole ennustusmenetelmä eikä kohtalonomainen oppi tähtien vaikutuksesta ihmiseen. Astrologia aletaan nähdä enemmän itsetuntemuksen välineenä ja symbolikielenä, jolla omaa minuutta ja kokemusmaailmaa voi tutkia ja käsitellä.

Ennen kaikkea toivoisin vallalla olevien väärien käsitysten hälvenemistä ja astrologian laajempaa käyttöönottoa käytännön elämässä. Astrologia voisi parhaimmillaan olla loistava lisä mm. terveydenhuollon, koulutuksen, psykologian ja henkilökohtaisen hyvinvoinnin lisäämisen välineenä. Esimerkkeinä mainittakoon astrologinen taide, astrodraama, astroterapia, astrologinen henkilöstökoulutus jne.

Alkuperäinen teksti on julkaistu vuonna 2009 blogissani Astrologia ja arkkityypit.