27.6.2017

Astrologia ja sielun ikä

kysymys

Asiani koskee kysymystä sielun ” iästä ” eli olen ymmärtänyt, että sellainen tieto olisi nähtävissä henkilön syntymäkartalla. Ehtisitkö vastata kuinka ” vanha ” tai ” nuori ” sielu olen syntymäkarttani perusteella, kun sellainen tieto minua nyt jostain syystä kiinnostaa. Toivon, ettei tämän tiedon esiin onkiminen ole sinulle liian työlästä.

vastaus

On olemassa monia erilaisia näkemyksiä siitä, voiko astrologiselta syntymäkartalta nähdä henkilön sielun ikää. Se riippuu paljon astrologin omasta maailmankatsomuksesta ja viitekehyksestä. Ensimmäiseksi pitäisi myös määritellä se, mitä itse kukin ”sielun iällä” tarkoittaa.

En ole kauhean innostunut mistään, mikä asettaa ihmisiä eriarvoiseen asemaan tai määrittää henkisen kasvun tasoja tai asteita. Mielestäni on jopa arveluttavaa lähteä arvottamaan henkilön ”sielun ikää” hänen horoskooppinsa perusteella. Toisinaan kohtaa ihmisiä, jotka ylpeinä kertovat jonkun astrologin sanoneen että he ovat ”vanhoja sieluja” ja että tämä on heidän viimeinen elämänsä maan päällä. Itse suhtaudun tällaiseen skeptisesti. Joskus astrologiaa käytetään vain keinona pönkittää omaa egoaan, ja tämä on yksi niistä tavoista.

Mutta asiaa puhtaasti teoreettiselta kannalta käsiteltynä vastaan, että mielestäni syntymäkartalta ei voi nähdä kenenkään ”henkistä kehitysastetta” eli tietoisuuden tasoa, eikä sitä kuinka pitkä historia henkilöllä on takanaan, jos puhutaan jälleensyntymäuskoon perustuvasta sielun evoluutiosta. (Laajemmasta perspektiivistä katsottuna olemme kaikki toistemme inkarnaatioita, ja ajatus kronologisesta jälleensyntymien ketjusta perustuu ajan ja erillisen itsen käsitteille, jotka ykseystietoisuudesta käsin ovat pelkkä mielen luoma harha.)

Astrologi näkee asiakkaan kartalla tiettyjä haasteita ja valmiuksia, joita hän ilmentää elämässään tavalla tai toisella. Sitä kuinka pitkällä hän on itsetuntemuksen tiellä tai kuinka syvästi hän on linkittynyt korkeampaan tietoisuuteen, ei kukaan astrologi pysty kartan perusteella määrittämään. Sen sijaan on mahdollista nähdä henkilön ns. ”henkinen ikä”, jolla tarkoitan eräänlaista mielenlaatua tai sitä ”ikää”, mikä on hänelle kaikkein omin ja luontaisin olotila. Tiedämme kaikki varmaan joitakin fyysisesti iäkkäitä, mutta ikinuoria henkilöitä, ja lapsia, jotka ovat ”syntyneet keski-ikäisinä”.

Eräs tapa määrittää tätä laadullista ”sielun ikää” on tutkia syntymäkartan kuunvaihetta, siis Auringon ja Kuun välistä suhdetta. Nopeasti silmäisten huomaan, että olet syntynyt vanhan eli balsamisen kuun aikaan, eli noin päivää ennen uutta kuuta. Sekä Raimo A. Nikula, että Markku Manninen ovat kirjoittaneet kiinnostavaa asiaa kuunvaiheiden eri laaduista. Suosittelenkin sinulle sekä Mannisen teosta, että Nikulan varsin seikkaperäisesti kirjoittamaa Kuunvaiheet kirjaa, niin voit syvemmin tutustua omaan kuunvaiheeseesi ja ”sielusi ikään”.

Alkuperäinen teksti on julkaistu vuonna 2009 blogissani Astrologia ja arkkityypit.