20.3.2014

Hyvä astrologi, paha astrologi

Aurinko siirtyy tänään, kevätpäivän tasauksen aikaan, trooppisen eläinradan ensimmäiselle asteelle eli oinaspisteelle, joka on 0º Oinasta. Aurinko aloittaa siis tänä iltana klo 18:57 uuden kierroksensa eläinradalla, ja sen myötä meillä on hyvä syy ajatella päivän olevan astrologinen uusivuosi. Eilen oli tasa-arvonpäivä, tänään astrologinen uusivuosi ja huomenna Kansainvälinen astrologian päivä sekä YK:n rasisminvastainen päivä. Aika mahtava setti, eikö totta?

Astrologia ja astrologius ovat olleet viime päivinä kovasti mielessäni. Kävin muun muassa itse tapaamassa erästä pitkän linjan astrologia, ja sain häneltä oikein mielenkiintoisen tulkinnan. Kimmoke siihen, että menin itse (juuri tälle) astrologille syntyi siitä, että sain toistuvasti kuulla omilta asiakkailtani minun sanoneen jotain täsmälleen samalla tavalla kuin hän tai muuten tyylillisesti muistuttavani häntä. No, sehän tietenkin herätti kiinnostukseni, ja olin kyllä oikein tyytyväinen häneltä saamaani tulkintaan, jonka aikana myös ymmärsin vertailun. Siitäkin huolimatta, että astrologin käyttämä menetelmä oli minulle paikoitellen vieras ja hyvin omintakeinen.Saapuessani kotiin iloisilla mielin ja inspiroituneena hyvän kollegan antamista näkökulmista karttaani, puhelimeni soi. Soittaja oli itselleni tuntematon henkilö, joka pyysi saada keskustella kanssani eräältä toiselta astrologilta saamastaan tulkinnasta. Tulkinta oli tehnyt hänet hyvin hämmentyneeksi ja onnettomaksi. Hän halusi saada toisen mielipiteen siitä, voiko kartalta nähdä ehdottoman totuuden siitä mitä tulee (tai ei tule) tapahtumaan. Hän oli yrittänyt selvittää asiaa ensin tulkinnan tehneen astrologin kanssa, mutta syystä tai toisesta kommunikaatio ei ollut sujunut, ja asiakas koki tulleensa jyrätyksi ehdottomuudella ja "minä olen tehnyt näitä tulkintoja niin kauan, että kyllä minä tiedän" -asenteella sekä haluttomuudella ottaa vastaan palautetta.

Tämä on kiusallinen aihe käsitellä, mutta pidän sitä niin tärkeänä, että kirjoitan siitä kaikesta huolimatta. En tunne kumpaakaan asianomaista henkilöä enkä tiedä mitä on tapahtunut tai mitä on tarkalleen ottaen sanottu, mutta sen tiedän, että henkilö joka minulle soitti oli poissa tolaltaan ja kaipasi apua. Kuuntelin häntä ja vastasin hänen kysymyksiinsä. Sanoin että oli hyvä kun soitti. Keskustelumme lopussa saatoin kuulla hänen rauhoittuneen ja olevan helpottunut.

Ikävä kyllä tämä ei ollut ensimmäinen vastaavan sisältöinen yhteydenotto, ja jäin miettimään asiaa yleisesti. Millainen on hyvä astrologi, ja miten toimii astrologi, joka aiheuttaa vahinkoa työtavoillaan tai asenteellaan. Astrologeja on kovin erilaisia. Tällä alalla eroavaisuudet tuntuvat vielä enemmän kuin monissa muissa ammateissa, koska yhtenäistä ammatillista koulutusta ei ole (vielä). Mielestäni neljä seikkaa muodostavat sen kokonaisuuden, millainen astrologi on työssään: persoonallisuus (asenne, elämänkatsomus ja viitekehys josta käsin astrologiaa tekee), pohjakoulutus, elämänkokemus ja astrologinen suuntautuminen. Ei siis riitä että on alansa osaaja, jolla on vuosikausien kokemus ja aukoton tekninen tietämys. Astrologisen pätevyyden lisäksi hyvä astrologi ymmärtää olevansa auttamisammatissa ja osaa kohdella asiakastaan kunnioittavasti ja kuunnellen. Se ei tarkoita sitä, että myötäilee, mielistelee ja "sanoo mitä asiakas haluaa kuulla". Vaan sitä, että on kartalla, ei vain planeettojen sijaintien suhteen, vaan myös asiakkaan tunnetilan ja hyvinvoinnin suhteen. Kuka tahansa pystyy kaivamaan ongelmakohdan esiin, mutta miten puhua siitä siten, että asiakkaalle jää ehyt ja turvallinen olo?

Hyvän astrologin tärkeimmät ominaisuudet

Asiakastyössä olevalle astrologille, kuten kaikille muillekin ihmissuhdetyön ammattilaisille, on tärkeää että omassa elämässä ei piile käsittelemättömiä ongelmakenttiä, jotka saattavat tulla projisoiduiksi asiakkaan kartalle. Siksi tietoisuus nousee listalla ensimmäiseksi edellytykseksi. Hyvä astrologi on tietoinen omista ongelmistaan, oman elämänsä kipukohdista ja toimintamalleista. Hän on tietoinen myös siitä, miten kohtaa toisen ihmisen, millä statuksella tai asenteella ottaa asiakkaan vastaan ja kertoo näkemyksistään. Rehellisyys ja suoruus ovat mielestäni myös tärkeitä ominaisuuksia, mutta molempia voi käyttää joko sydämestä käsin tai egosta käsin. Aitous on samaa jatkumoa, sillä teeskentely ja falskius ovat aivan yhtä pahasta kuin "rehellisyyden nimissä" tehtävä omien totuuksien laukominenkin. Suvaitsevaisuus ja kyky kunnioittaa muita ihmisiä, kuuluivatpa he mihin rotuun, sukupuoleen, uskontoon, poliittiseen suuntaukseen tms. tahansa, tulisi olla itsestäänselvyys kun työskennellään ihmisten kanssa. Astrologin ei tulisi arvostella tai vähätellä asiakkaitaan missään tilanteessa tai millään tavalla. Viimeisenä vaan ei vähäisimpänä tulee nöyryys. Tällä tarkoitan sitä, että astrologi tietää oman paikkansa ja tuntee työvälineensä. Hän tietää, että absoluuttista totuutta ei ole olemassa, eikä tulevaisuus ole jokin ennalta määrätty käsikirjoitus, jonka muodostamisessa asiakkaalla ei ole osaa eikä arpaa. Jos nämä ovat hallussa, ei kukaan lähde astrologin vastaanotolta (tai puhelintulkinnasta) järkyttyneenä ja peloissaan.

Kolme syytä vaihtaa astrologia

Maksavana asiakkaana tulee vaatia laatua. Tietenkin, vaikka astrologi olisi kuinka hyvä, joskus eivät kemiat käy yksiin, eikä siinä sen kummempaa. Kannattaa kuitenkin aina kiinnittää huomiota siihen, kohteleeko astrologi sinua tasavertaisena vai tapahtuuko tulkintatilanteessa vahingollista vallankäyttöä. Valta voi kätkeytyä monenlaisiin, hyvinkin hienovaraisiin muotoihin, ja mikäli koet olosi omituisen kiusaantuneeksi tai jotenkin muuten huonoksi - vaikket oikein osaa selittää miksi - kyseessä voi olla epäasiallinen vallankäyttö. Se voi esiintyä esimerkiksi lauseina: "kyllä minä tiedän, minä en ole koskaan erehtynyt, minulle ei ole kukaan koskaan valittanut". Mitä tahansa sanoja käytetäänkään, taustalla on asetelma, että hän on asiantuntija ja se joka osaa ja tietää, ja sinä asiakkaana (vaikka kyse on sinusta ja sinun elämästäsi) vain pelkkä yleisö, jonka tehtävä on kiitollisena ottaa annettu tieto vastaan.

Toinen tärkeä seikka, johon kannattaa kiinnittää huomiota, on se miten astrologi puhuu sinusta ja tulevaisuudestasi. Mikäli tulkinnassa on - missä muodossa tahansa - fatalistinen sävy, mikäli sinulle sanotaan että "te tulette eroamaan", "tämä suhde ei vaan koskaan tule toteutumaan", "näin tässä vaan käy" tai jotain muuta vastaavaa, ja erityisesti jos kyseenalaistat tällaisen tulkinnan ja astrologi alkaa nakella niskojaan syyttäen sinua kyvyttömyydestä kuulla totuutta, niin vaihda astrologia. On aina hyvä ajatus haluta kuulla myös toinen mielipide tai tulkinta asiasta, mikäli sinusta tuntuu, että astrologi toi esiin omia näkemyksiään liian ehdottomassa muodossa. Kolmanneksi, ja tämä on tärkeä sääntö kaikessa vuorovaikutuksessa kaikkien ihmisten kanssa, kuuntele omaa sisintäsi. Mikäli sinusta tuntuu, että jokin tulkinnassa on vahvasti ristiriidassa sisäisen tuntemuksesi tai oman totuutesi kanssa, valitse oma intuitiivinen tietosi. 

Huomaatte varmaan, että en maininnut sanallakaan astrologin käyttämiä menetelmiä ja tekniikoita tai astrologista suuntautumista. Hyvä astrologi voi käyttää mitä tahansa teknisiä menetelmiä tai olla käyttämättä, hän voi kuulua mihin tahansa astrologiseen suuntaukseen tai olla yksilöllinen ja omintakeinen oman visionsa ja menetelmänsä kanssa. Kaikkea tätä tärkeämpää on myötätunto, läsnäolo, tietoisuus, viisaus ja inhimillisyys. Hyvä astrologi ymmärtää sinua, vahvistaa, voimauttaa ja valaisee tulkinnoillaan ja ohjaa sinua kohti sitä tietoa, jonka jossain sydämesi sopukassa jo tiesitkin, vaikka olit ehkä hetkeksi unohtanut.

Kirjoituksen kuvat olen ottanut elokuussa 2011 Tallinnassa, Viru Inn -hotellin seinillä olevista tauluista. En ikävä kyllä muista taiteilijan nimeä, mutta eivätkö olekin upeita maalauksia?