21.10.2013

"Vaikka luulin että tiedät nyt tiedän että luulit..."

Psykologian ja filosofian opettaja Arno Kotron Helsingin Sanomien kriittistä ajattelua käsittelevä kolumni nimeltään "Vau, sä oot Härkä!" on herättänyt kiivasta kommentointia netissä. Samanmieliset hihkuvat tyytyväisinä, että siinäpä taas sanottiin osuvasti, kyllä koulutettu mies osaa. Ja alan harrastajat harmittelevat loan heittoa ja yrittävät puhua suvaitsevaisuuden puolesta. Tai jotain sinne päin. Itseäni kyseisessä kolumnissa ja joissakin siihen liittyvissä kommenteissa harmittaa vain yksi asia: niissä ei kommentoida itse asiaa (astrologiaa), vaan pelkkää omaa subjektiivista mielikuvaa asiasta. Ja kuvitellaan, että asia ja mielikuva asiasta ovat yksi ja sama. Ja levitetään tätä kuvitelmaa muillekin. HejaHeja kriittinen ajattelu! Vielä jäi mietityttämään minkä lähdekirjallisuuden avulla kritisoinnin kohteena olevaan asiaan on tutustuttu. Me Naiset -lehti? Horoskoopeista innostuneen kaverin sähköposti?


Kirjoitin Arno Kotrolle avoimen kirjeen. Koska hän tuskin sitä lukee, lukekaa te.

Hei!

On aina hyvä tarkastaa faktat ennen kuin roiskaisee mielipiteen julkisuuteen. Moderni länsimainen astrologia ei perustu uskomukseen, jossa "planeetat vaikuttavat kohtaloomme". Harmittaa aina uudelleen ja uudelleen lukea näitä "kriittisiä" mielipiteitä astrologiasta, jotka eivät käsittele astrologiaa lainkaan, vaan levittävät samoja vanhoja tietämättömyydestä ponnistavia ennakkoluuloja. Mielipidekirjoitusta laatiessa ei liene liian suuri vaatimus selvittää ensin mistä itse asiassa on kysymys. Siis jos kritisoit astrologiaa, kritisoi astrologiaa, äläkä luulotiedon perusteella muodostamaasi mielikuvaa siitä.

Olet varmasti kiireinen mies, ja aihe joka ei aidosti kiinnosta, ei tietenkään houkuttele lukemaan, mutta tässä muutama tiivistetty tosiseikka siitä, mitä kirjoituksessasi kritisoit. (Jos astrologia olisi sellaista mistä puhuit, minäkään en haluaisi olla missään tekemisissä sen kanssa.) 

Viisi huomionarvoisaa seikkaa modernista länsimaisesta astrologiasta:
  • Astrologia ei ole typologia, jossa ihmiset jaetaan 12 kategoriaan.
  • Tähtimerkit eli ”horoskooppimerkit” eivät kuvaa ihmistyyppejä.
  • Tähtimerkit edustavat 12 arkkityyppistä perusenergiaa, 12 erilaista tapaa olla, ilmaista itseä, toimia jne. joten kukaan ihminen ei ole eikä voi olla "Härkä", "Rapu", "Vaaka" jne.
  • Jokaisessa meissä on kaikkien tähtimerkkien edustamat laadut, mutta ilmaisemme niitä yksilöllisinä yhdistelminä, omalla ainutlaatuisella tavallamme.
  • Astrologia ei perustu oletuksiin, että planeetat vaikuttavat kohtaloomme tai että tähtimerkit määräävät tai määrittävät luonteemme.

Astrologia ja eläinrata:

Länsimaalaiset astrologit käyttävät tulkintojensa pohjalla trooppista, eli vuodenaikoihin perustuvaa eläinrataa. On tärkeää ymmärtää sen eroavaisuus astronomien käyttämän, tähdistöihin pohjautuvan sideerisen eläinradan kanssa. Sideerinen eläinrata koostuu 13:sta keskenään eri suuruisesta tähdistöstä. Trooppinen eläinrata perustuu kevätpäiväntasaukselle, ja siinä on 12 yhtä suurta (30°) tähtimerkkiä. Astronomit huomioivat prekession, eli eläinradan alun siirtymisen 72:ssa vuodessa yhdellä asteella, mutta trooppisella eläinradalla tällaista siirtymää ei ole, koska Aurinko siirtyy Oinaaseen aina noin 21. päivä maaliskuuta. 

On ymmärrettävää, että sekaannuksia aiheutuu, koska astrologiassa käytetään astronomisia termejä. (Tai ennemminkin, astronomiassa käytetään astrologisia termejä.) Länsimaisessa astrologiassa on kysymys kuitenkin ensisijaisesti semiotiikasta, eli tähdistöt ja planeetat eivät astrologisessa perinteessä viittaa suoraan astronomisiin kaimoihinsa, vaan ne ovat symbolisia, arkkityyppisiä käsitteitä, jotka pitävät sisällään tiettyyn kontekstiin ja erilaisiin prinsiippeihin liittyviä asioita.

Tässä alla olevassa linkissä psykologian laitoksen Kompleksi lehden toimittajan esittämien kysymysten pohjalta laatimani artikkelini iltalukemiseksi.


Loppuun vielä lainaus Kotron kolumnista, johon voin yhtyä täysin sydämin:
"Avarakatseisuus on sitä, että paremman tiedon valossa korjaa kantojaan.

- - -

Sellaisessa maassa ja keskustelukulttuurissa olisi kaikkien vähän mukavampi elää."


P.S. Artikkelin otsikko on lainaus CMX- bändin "Turkoosi" -kappaleen sanoituksesta.