9.12.2010

Elementit

Tähtimerkit jaetaan neljään eri elementtiin, jotka ovat tuli, maa, ilma ja vesi. Elementtien tuntemus on tärkeä osa astrologista tulkintaa. Syntymäkartalla esiintyviä elementtejä tutkimalla voidaan tehdä jo merkittäviä johtopäätöksiä ihmisen toimintatavoista ja suhtautumisesta elämään. Erityisesti kannattaa kiinnittää huomiota siihen, jos jokin elementti on hyvin korostunut kartalla, tai jos jossakin elementissä ei ole lainkaan planeettoja!


TULI

Oinas – Leijona – Jousimies (intuitio)
 • intuitiivisuus, impulsiivisuus
 • energisyys, spontaanisuus, aktiivisuus
 • motivoituneisuus
 • luomisvoima, toiminnallisuus
 • elämyksellisyys, kokemuksellisuus
 • vakaumuksellisuus, tinkimättömyys

MAA

Härkä – Neitsyt – Kauris (aistit)
 • konkreettisuus, käytännöllisyys
 • materiaalisuus
 • aistillisuus, kehollisuus
 • tuottavuus, tavoitteellisuus
 • organisointi, järjestelmällisyys
 • realistisuus

ILMA

Kaksoset – Vaaka – Vesimies (ajattelu)
 • rationaalisuus, mentaalisuus
 • ajattelukyky, tulkinnallisuus
 • informatiivisuus
 • sosiaalisuus
 • havainnollisuus, kiinnostuneisuus
 • sopeutuvaisuus

VESI

Rapu – Skorpioni – Kalat (tunne)
 • intuitiivisuus
 • herkkyys, alttius vaikutteille
 • elämyksellisyys
 • emootiokeskeisyys, tunteellisuus
 • vaikutelmallisuus, alitajuisuus
 • syvällisyys, sisäänpäinkääntyneisyys


Tämän artikkelin kuva: Four Elements: Fire, Air, Earth, and Water © L. Clarke/Corbis